KOMINOS spol. s r. o.
kominárske služby
ÚVOD HISTÓRIA CHYBY KOM. TELIES POVINNOSTI STAVBA KOMÍNA KONTAKTY
Kominos spol. s r.o. Jalovská 2/3, 972 31 Jalovec, okr. Prievidza.                         IČO: 50 686 151 tel:0902 376 433 
Najčastejšie chyby komínových telies, pri ktorých vznikajú požiare, škody na majetku a ohrozujú zdravie a životy ľudí sú:  Nepravidelná kontrola a čistenie komínov osobou s odbornou spôsobilosťou • Nevhodná konštrukcia komína, dymovodu a následne odvodu spalín • Nedodržanie bezpečnej vzdialenosti drevených konštrukcií • Netesnosť komína, špáry v komíne, • Nedodržiavanie návodou a technických podmienok  stanovené výrobcom na obsluhu spotrebičov. • V povalových priestoroch a v blízkosti spotrebiča palív a komína  je uskladovanie horľavých látok.
CHYBY KOM. TELIES
KOMINOS spol. s r. o.
kominárske služby
ÚVOD HISTÓRIA CHYBY KOM. TELIES POVINNOSTI STAVBA KOMÍNA KONTAKTY
Kominos spol. s r.o. Jalovská 2/3, 972 31 Jalovec, okr. Prievidza.                         IČO: 50 686 151 tel:0902 376 433 
Najčastejšie chyby komínových telies, pri ktorých vznikajú požiare, škody na majetku a ohrozujú zdravie a životy ľudí sú:  Nepravidelná kontrola a čistenie komínov osobou s odbornou spôsobilosťou • Nevhodná konštrukcia komína, dymovodu a následne odvodu spalín • Nedodržanie bezpečnej vzdialenosti drevených konštrukcií • Netesnosť komína, špáry v komíne, • Nedodržiavanie návodou a technických podmienok  stanovené výrobcom na obsluhu spotrebičov. • V povalových priestoroch a v blízkosti spotrebiča palív a komína  je uskladovanie horľavých látok.
CHYBY KOM. TELIES