KOMINOS spol. s r. o.
kominárske služby
ÚVOD HISTÓRIA CHYBY KOM. TELIES POVINNOSTI STAVBA KOMÍNA KONTAKTY
Kominos spol. s r.o. Jalovská 2/3, 972 31 Jalovec, okr. Prievidza.                       IČO: 50 686 151 tel:0902 376 433 
Historia Kominári sú odpradávna symbolom šťastia. Viete, že kedysi sa práve z nich stali prví hasiči? Pôvodne vlastne pomáhali predísť požiarom, ktoré hrozili v komínoch plných sadzí. Keď boli včas a profesionálne vymietnuté, ľudia mali istotu, že ich rodinný krb neutrpí škodu. A to je predsa šťastie. Na Slovensku sa kominárstvom živí takmer dvesto kominárov. Dokonca sú medzi nimi aj ženy - kominárky, čo je dôkazom toho, že kominárčina sa u nás stále dedí z pokolenia na pokolenie. Keď si dnes kominár oblečie čiernu uniformu (mundúr), a vykročí na ulicu, deje sa to isté ako pred sto - dvesto rokmi: stretáva ľudí, ktorí sa chytajú za gombíky, alebo sa pri ňom hneď pristavia, chcú pokrútiť jeho gombíkom, dotknúť sa štetín jeho kominárskej kefy, či len tak s ním prehodiť zopár slov. Od nepamäti riešili ľudia, ktorí poznali živel - oheň, odvod dymu tak, aby chránili svoje obydlie pred jeho nebezpečnými účinkami. V minulosti bolo riešením zhotovenie otvoru v strope jaskyne, alebo primitívnej chatrči. Následne boli využívané na odvod dymu z ohniska rôzne zvisle konštrukcie, alebo používané duté kmene stromov s vymastením vnútorného priestoru ílovitou hlinou. Vždy boli vnútorné priestory šachty a neskôr komínov chránené proti účinkom spalín a vysokých teplôt. Prvé písomné zmienky o komínoch sa objavujú v 14. storočí, a to v Taliansku odvodené od výrazu "camini". Na našom území nachádzame prvé písomné záznamy až v 16.storočí. Od tej doby, hlavne v posledných rokoch, postupuje vývoj komínov v závislosti na vývoji spotrebičov dopredu a okrem viacvrstvových komínov sú definované a používané komíny pretlakové a spoločné a okrem klasických materiálov na komíny, ktorými boli plné pálené tehly, šamotové tehly..., sa komíny a komínové vložky montujú z profilov keramických, hliníkových, nerezových, ale takisto zo skla a plastu. V súčasnosti je snahou v obore výstavby a ochrany zariadení k odvodu spalín z ohniska využívať materiály a technológie, aby bola čo najefektívnejšie zaručená bezpečnosť, stálosť a trvanlivosť dymovej cesty. Je technicky dokázané, že jedine dokonale vyvážená sústava horák - kotol - komín zaručí hospodárne využitie paliva s najvyššou účinnosťou. Dymová cesta je preto nevyhnutným zariadením pre odvod spalín z pripojeného spotrebiča palív
HISTÓRIA
KOMINOS spol. s r. o.
kominárske služby
ÚVOD HISTÓRIA CHYBY KOM. TELIES POVINNOSTI STAVBA KOMÍNA KONTAKTY
Kominos spol. s r.o. Jalovská 2/3, 972 31 Jalovec, okr. Prievidza.                       IČO: 50 686 151 tel:0902 376 433 
Historia Kominári sú odpradávna symbolom šťastia. Viete, že kedysi sa práve z nich stali prví hasiči? Pôvodne vlastne pomáhali predísť požiarom, ktoré hrozili v komínoch plných sadzí. Keď boli včas a profesionálne vymietnuté, ľudia mali istotu, že ich rodinný krb neutrpí škodu. A to je predsa šťastie. Na Slovensku sa kominárstvom živí takmer dvesto kominárov. Dokonca sú medzi nimi aj ženy - kominárky, čo je dôkazom toho, že kominárčina sa u nás stále dedí z pokolenia na pokolenie. Keď si dnes kominár oblečie čiernu uniformu (mundúr), a vykročí na ulicu, deje sa to isté ako pred sto - dvesto rokmi: stretáva ľudí, ktorí sa chytajú za gombíky, alebo sa pri ňom hneď pristavia, chcú pokrútiť jeho gombíkom, dotknúť sa štetín jeho kominárskej kefy, či len tak s ním prehodiť zopár slov. Od nepamäti riešili ľudia, ktorí poznali živel - oheň, odvod dymu tak, aby chránili svoje obydlie pred jeho nebezpečnými účinkami. V minulosti bolo riešením zhotovenie otvoru v strope jaskyne, alebo primitívnej chatrči. Následne boli využívané na odvod dymu z ohniska rôzne zvisle konštrukcie, alebo používané duté kmene stromov s vymastením vnútorného priestoru ílovitou hlinou. Vždy boli vnútorné priestory šachty a neskôr komínov chránené proti účinkom spalín a vysokých teplôt. Prvé písomné zmienky o komínoch sa objavujú v 14. storočí, a to v Taliansku odvodené od výrazu "camini". Na našom území nachádzame prvé písomné záznamy až v 16.storočí. Od tej doby, hlavne v posledných rokoch, postupuje vývoj komínov v závislosti na vývoji spotrebičov dopredu a okrem viacvrstvových komínov sú definované a používané komíny pretlakové a spoločné a okrem klasických materiálov na komíny, ktorými boli plné pálené tehly, šamotové tehly..., sa komíny a komínové vložky montujú z profilov keramických, hliníkových, nerezových, ale takisto zo skla a plastu. V súčasnosti je snahou v obore výstavby a ochrany zariadení k odvodu spalín z ohniska využívať materiály a technológie, aby bola čo najefektívnejšie zaručená bezpečnosť, stálosť a trvanlivosť dymovej cesty. Je technicky dokázané, že jedine dokonale vyvážená sústava horák - kotol - komín zaručí hospodárne využitie paliva s najvyššou účinnosťou. Dymová cesta je preto nevyhnutným zariadením pre odvod spalín z pripojeného spotrebiča palív
HISTÓRIA